Hovawarte vom Laiberg

Mitglied im Rassezuchtverein für Hovawarthunde e.V. (RZV)

Balu

 • Balu_IMG-20211024-WA0014
 • Balu_IMG-20211024-WA0016 (2)
 • Balu_IMG-20211024-WA0015 (2)
 • Balu_IMG-20210930-WA0004


Basko (Diego)

 • 2022Basko_IMG-20221218-WA0037
 • 2022_0109_011 (3)
 • 2022_0109_001 (2)
 • 2022_0109_002 (2)
 • Diego_IMG-20210928-WA0003
 • Diego_IMG-20211024-WA0010 (2)
 • Diego_IMG-20211024-WA0011 (2)
 • Diego_IMG-20210824-WA0012
 • Diego_IMG-20210829-WA0000
 • Diego_IMG-20210829-WA0001

Bilbo

 • 2022Bilbo_IMG-20221218-WA0044 (2)
 • Bilbo_IMG-20211026-WA0001 (2)
 • Bilbo_IMG-20211026-WA0002 (2)
 • Bilbo_IMG-20211026-WA0003 (2)
 • Bilbo_IMG-20210829-WA0005
 • 2022_Bilbo_IMG-20220315-WA0020 (2)
 • 2022Bilbo_IMG-20220315-WA0015
 • 2022Bilbo_IMG-20220315-WA0018 (2)
 • 2022Bilbo_IMG-20220315-WA0022


Bosse

 • 2022_0205_005 (2)
 • 2022_0205_003 (2)
 • 2022_0205_004 (3)
 • 2022_0205_009 (2)
 • 2022_0205_010 (2)
 • 2022_0205_020 (2)
 • 2022_0205_025 (2)
 • Bosse_IMG-20211026-WA0005 (2)
 • Bosse_IMG-20211026-WA0004 (2)
 • Bosse_IMG-20211025-WA0002 (2)
 • Bosse_IMG-20211025-WA0003 (2)
 • Bosse_IMG-20210928-WA0008
 • Bosse_IMG-20210829-WA0009

Bella

 • 2022Bella_IMG-20221218-WA0040 (2)
 • 2022_0108_036
 • 2022_0108_028 (2)
 • 2022_0108_029
 • Bella_IMG-20211024-WA0012
 • Bella_IMG-20211024-WA0013 (2)
 • Bella_IMG-20210829-WA0011Bohemia (Mia)

 • 2022_0313_055 (2)
 • 2022_0313_054 (2)
 • 2022_0313_052 (2)
 • 2022_0313_049 (2)
 • 2022_0313_048 (2)
 • Mia_IMG-20211024-WA0009 (2)
 • Mia_IMG-20211024-WA0008 (2)
 • Mia_IMG_2539
 • Mia_IMG_2533
 • Mia_IMG_2538
 • Mia-IMG_2531
 • Mia_IMG-20210928-WA0002
 • Mia_IMG-20210928-WA0001
 • Mia_IMG-20210829-WA0012

Bonnie (Ilvy)

 • 2022Ilvy_IMG-20221218-WA0035 (2)
 • 1641825074868 (2)
 • 1641825074803 (2)
 • 1641825074897 (2)
 • 1641825289726 (2)
 • 1641824963713
 • 1641824991357 (2)
 • Ilvy_IMG-20211024-WA0007 (2)
 • Ilvy_IMG-20211024-WA0006 (2)
 • Ilvy_IMG-20210829-WA0007
 • Ilvy_IMG-20210829-WA0008

Buffy(Kira)

 • 2022_Kira_IMG-20221218-WA0041
 • 2022_0108_019
 • 2022_0108_023
 • 2022_0108_024
 • Kira_IMG-20211024-WA0004 (2)
 • Kira_IMG-20211024-WA0005 (2)
 • Kira_IMG-20210930-WA0002
 • Kira_IMG-20210930-WA0001
 • Kira_IMG-20210829-WA0002